Anna lapselle ääni - Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa

  Anna lapselle ääni - Kieli- ja kulttuuritietoisuuden voima kasvatuksessa / Heidi Malinen

  Lapsen tarinan kirjoittaminen alkaa jo syntymästä. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat avainasemassa tarjoamassa jokaiselle lapselle pääroolia hänen omassa tarinassaan. Tarinaa ei voi syntyä, jos lapsella ei ole sanoja, joilla ilmaista itseään.
  Kieli- ja kulttuuritietoiset toimintatavat koskevat kaikkia lapsia. Kun huomioimme jokaisen perheen yksilölliset arvot ja toimintatavat, lapsi kokee tulleensa hyväksytyksi. Kun annamme lapselle sanat, hän pystyy ottamaan oman paikkansa ja saa yhteyden toisiin ihmisiin.
  Tässä teoksessa kerrotaan, millaisilla konkreettisilla keinoilla voit parantaa jokaisen lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Kirjan lukuisten vinkkien avulla voit antaa lapsille joka päivä lisää välineitä kielitaidon ja kulttuurisen pääoman kehittämiseen – jotta jokaisella olisi ääni, joka kuuluu.

  kasvatus kielitaito kielitietoisuus kulttuuri kulttuuritietoisuus viestintätaidot puhehäiriöt vertaistuki teatterikasvatus taideterapia kohtaaminen monitieteisyys audiovisuaalinen aineisto omatoimimatkailu monikanavaisuus neuvolat musiikkiteatteri

  PS-kustannus 1.painos
  FIN EISBN:9789524519960