Alkoholin riskikäyttäjien mini-interventio työterveyshuollossa

  Alkoholin riskikäyttäjien mini-interventio työterveyshuollossa / Leena Heljälä, Hanna Jurvansuu, Martti Kuokkanen, Sosiaali- ja terveysministeriö

  Selkeä toimintamalli alkoholin riskikäyttäjien mini-interventioon eli alkoholinkäytön puheeksiottoon, riskikulutuksen tunnistamiseen ja neuvontaan
  Alkoholinkäytöstä puhumista helpottaa, kun työterveyshuollon työntekijät tietävät, milloin ja miten alkoholinkäyttö otetaan puheeksi käytännön työssä. Työterveyshuollon vastaanotolla alkoholin käytöstä kysyminen on osa työkyvyn ja terveydentilan arviointia.
  Mini-interventio on mahdollisimman ”minimaalinen” toimenpidekokonaisuus ja niukimmillaan pelkkä alkoholin riskikulutuksen toteaminen. Mini-interventio sisältää tilannekartoituksen, neuvonnan sekä asiakkaalle annettavan tuen, joka voidaan antaa jopa yhden käyntikerran aikana. Asiakkaan tuen tarve määrittelee seurantakäyntien määrän. Mini-intervention tavoitteena on yleensä alkoholin kohtuukäyttö. Jos alkoholinkäytöstä aiheutuu toistuvasti haittoja, suositellaan välttämään alkoholinkäyttöä.
  Opas soveltuu työterveyshuoltohenkilökunnan jokapäiväiseksi työkaluksi ja tueksi, kun selvitetään työikäisen asiakkaan alkoholinkäyttöä ja mahdollista suurkulutusta. Opas antaa valmiuksia myös esimiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja luottamushenkilöille puuttua alkoholin haittoihin työpaikoilla.
  Huom! Kirjaa tai sen osia ei voi kopioida leikepöydälle.

  alkoholiongelmat työelämä päihdeongelmaiset työterveyshuolto työyhteisöt päihdehuolto hoitoonohjaus

  Työterveyslaitos
  FIN EISBN:9518027013

  Kiinnostaisiko myös...