Ajatusten lähteillä: Aatteiden ja oppien historiaa

  Ajatusten lähteillä: Aatteiden ja oppien historiaa / Mikko Myllykangas, Petteri Pietikäinen, Mikko Myllykangas, Petteri Pietikäinen, Heini Hakosalo, Ari Helo, Maija Kallinen, Simo Knuuttila, Jouni-Matti Kuukkan...

  Johdanto / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas -- 1. Aatehistoria: -- Aatehistorian merkitys ja välineet / Ari Helo & Petteri Pietikäinen -- Utopia-ajattelun historiaa Thomas Moresta H. G. Wellsiin / Petteri Pietikäinen -- Yhdysvaltalaisen liberalismin edistyshistoriallinen luonne / Ari Helo -- Luonnosta ympäristöön : luontosuhteemme käsite- ja aatehistoriaa / Kari Väyrynen -- Klassiset tunneteoriat ja niiden muunnokset uuden ajan alun filosofiassa / Simo Knuuttila -- Historiallinen tieteenfilosofia ja tieteen edistyksen ongelma / Jouni-Matti Kuukkanen -- 2. Oppi- eli tieteenhistoria: -- Johdanto tieteenhistoriaan / Maija Kallinen & Erkki Urpilainen -- Suurin murroksista? : skolastiikasta empiirisen tieteen tielle / Maija Kallinen -- Tiedettä Suomessa / Erkki Urpilainen -- Älykkäästä suunnittelijasta sokeaan kelloseppään : evoluutioajattelun historiaa 1600-luvun lopulta Lajien syntyyn / Petteri Pietikäinen -- Tautisia tarinoita : lääketieteen ja tuberkuloosin historiaa / Heini Hakosalo -- Hullun monta nimeä : mielisairauksien nimeäminen muuttuvassa yhteiskunnassa / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas -- Epilogi / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas -- Tietolaatikot: -- Mitä käsitehistoria on / Jouni-Matti Kuukkanen -- Modernin länsimaisen ihmiskuvan lyhyt historia / Ari Helo -- Tunteet ja historia / Heini Hakosalo -- Naisen paikka tieteenhistoriassa / Heini Hakosalo -- Tiede ja uskonto : tapaus evoluutioteoria / Petteri Pietikäinen & Mikko Myllykangas -- Itsemurhan muuttuvat käsitykset / Mikko Myllykangas.

  aatehistoria oppihistoria historiantutkimus aatteet teoriat ihmiskuva maailmankuva tieteet tieteenhistoria tieteenfilosofia käsitehistoria tiede historia

  Gaudeamus 1.painos
  FIN EISBN:9789524959476

  Kiinnostaisiko myös...