Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta

  Ajattelun kehitys aikuisuudessa - kohti moninäkökulmaisuutta / Eeva Kallio

  Aikuisuudessa on paljon voimavaroja, joita ei aina tunnisteta. Elämänkulkuun liittyvä elämänkokemus toimii varastona niille uusille tiedon ja käsittämisen muodoille, joiden on havaittu tulevan esille varhaisaikuisuudessa, työiässä ja myöhemmässä aikuisiässä. Näistä laadullisista muutoksista on löydettävissä tiettyjä yhteisiä piirteitä – vaiheita, tasoja ja muuntumia.
  Ajattelun kehitys aikuisuudessa -kirjan artikkelit muodostavat ensimmäisen suomalaisen teoksen, joka käsittelee aikuisuuden ajattelun kehittymistä. Teoksessa käsitellään ajattelua ja tietoa sekä kehityksellisestä että oppimisen näkökulmasta. Ilmiötä tarkastellaan myös kriittisistä filosofisista näkökulmista, unohtamatta ajattelun yhteyksiä muihin tutkimusalueisiin.
  Teos soveltuu aikuisten opettajille, ohjaajille ja kouluttajille, oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, alueen tutkijoille ja asiantuntijoille sekä kaikille aikuisuuden psykologiasta ja oppimisen tutkimuksesta kiinnostuneille.
  Teoksen toimittaja Eeva Kallio on erikoistutkija, psykologian tohtori ja aikuisen kognitiivisen kehityksen dosentti Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa. Hän on myös eurooppalaisen European Society for Research in Adult Development -järjestön (ESRAD) perustajajäsen (2011) ja sen ensimmäinen presidentti. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Suomen kasvatustieteellisen seuran verkkokaupasta (http://shop.kasvatus.net/)

  ajattelu kehitys aikuiset aikuisuus tiedonkäsitys moraali tieto oppiminen asiantuntijuus systeemiajattelu sosiaalinen toimintakyky

  Suomen kasvatustieteellinen seura 1.painos
  FIN EISBN:9789525401769