Ajan kasvatus : kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä

  Ajan kasvatus : kasvatusfilosofia aikalaiskritiikkinä / Veli-Matti Värri, Antti Saari, Olli-Jukka Jokisaari, Veli-Matti Värri, Olli-Jukka Jokisaari, Antti Saari, Jani Pulkki, Veli-Matti Värri, Johannes Ojansuu, Se...

  Kasvatusfilosofian päämääränä on maailmasuhteen kritiikki ja parhaassa tapauksessa sen uudelleenymmärtäminen. Vasten aikaansa se esittää kysymyksen ihmiseksi kasvamisesta ja siitä maailmasta, missä inhimillinen kasvu tapahtuu. Kasvatusfilosofian tehtävänä on maailman muuttaminen, mutta ensin on ymmärrettävä, millainen maailma on. Ajan kasvatus -teoksen artikkelit avaavat näkökulmia ajankohtaisiin kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Huomiota kiinnitetään erityisesti kasvatuksen yhteiskunnalliseen ja eettiseen luonteeseen sekä kasvatusta koskevan tiedon ja käytännön väliseen suhteeseen. Teos sopii kasvatusalan tutkijoille ja ammattikasvattajille sekä alan opiskelijoille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Granum verkkokirjakaupasta http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=24648

  Frankl, Viktor E. kasvatusfilosofia kasvatus filosofia koulutus opetus pedagogiikka etiikka käytäntö tieto tutkimus yhteiskuntakritiikki

  Tampere University Press 1.painos
  FIN EISBN:9789514496134

  Kiinnostaisiko myös...