Aika, paikka ja sosiaalityö

  Aika, paikka ja sosiaalityö / Kirsi Juhila

  Aika ja paikka ovat aina läsnä ihmisten elämässä ja keskinäisessä toiminnassa. Konkreettisimmillaan se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sosiaalityöntekijä tavataan sovittuna aikana sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanottohuoneessa. Aika ja paikka ovat osa elämää myös syvemmin: esimerkiksi muistoina onnellisista lapsuuden kesistä maalla, nykyisyyden ahdistavina väkivaltakokemuksina omassa kodissa tai haaveena vaikeasta masennuksesta toipumisesta. Aika ja paikka ovat läsnä myös esimerkiksi pelkoina ilmastonmuutoksen tai sotien seurauksista omalle arkielämälle. Ajan ja paikan jatkuvasta läsnäolosta huolimatta pysähdymme harvoin miettimään niiden merkityksellisyyttä. Aika, paikka ja sosiaalityö -kirjassa jäsennetään ja tehdään näkyväksi sosiaalityön erilaisia aikoja ja paikkoja. Näin päästään samalla sosiaalityön olennaisten sisältöjen ja prosessien äärelle. Kirjassa lähestytään aikoja ihmisten elämänkulkujen ja -tarinoiden ja sosiaalityön muutosorientaation näkökulmista, ja paikkoja sosiaalityön kohtaamisina niin institutionaalisissa tiloissa kuin kansalaisyhteiskunnan areenoillakin. Ajan ja paikan kehyksessä tarkastellaan lisäksi sosiaalityön kannalta olennaisia isoja yhteiskunnallisia muutostrendejä, kuten globalisaatiota, eriarvoistumista ja digitalisaatiota. Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi, mutta siitä hyötyvät myös sosiaalityön tutkijat ja ammattilaiset. Kirsi Juhila on sosiaalityön professori Tampereen yliopistossa.

  sosiaalityö merkitykset aika paikka tilat kohtaaminen sosiaalityöntekijät asiakkaat tarinat elämismaailma elämänkaari näyttöön perustuva sosiaalityö ehkäisevä sosiaalityö etsivä sosiaalityö transnationaalisuus eriarvoisuus hyvinvointivaltio palvelujärjestelmät ammattietiikka sairaalat tanssipaikat nostalgia dianetiikka sähköinen aineisto sosiaalitoimistot kaiuttimet lainaustoiminta sosiaaligerontologia sosiaaliala näytteleminen

  Osuuskunta Vastapaino 1.painos
  FIN EISBN:9789517686709

  Kiinnostaisiko myös...