Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus

    Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus / Anu Klippi, Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes, Pirkko Rautakoski, Maria Ahlholm

    Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntyneitä kielellisiä häiriöitä, jotka voivat ilmetä niin puheessa ja sen ymmärtämisessä kuin lukemisessa ja kirjoittamisessakin. Yleisimmin afasiaa aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöt, mutta kielelliset ongelmat vaikeuttavat usein myös esimerkiksi muistisairaiden vanhusten elämää. Kielen häiriöt koskettavat suoraan satojatuhansia aikuisia suomalaisia. Määrä moninkertaistuu, kun mukaan lasketaan afaattisten ihmisten omaiset, ystävät ja työtoverit. Viestintätaitojen ongelmat kaventavat sairastuneen ihmisen sosiaalista elämää ja heikentävät elämänlaatua. Teoksessa esitellään kattavasti afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista sekä kuntoutusta. Kirjoittajina on logopedian alan tutkijoiden lisäksi aivo- ja muistintutkimuksen, neurologian ja kielitieteen asiantuntijoita sekä asiakastyötä tekeviä puheterapeutteja.

    afasia oireet kielelliset häiriöt aikuiset puhehäiriöt häiriöt kirjoittaminen ymmärtäminen aivot toiminta taudit aivovammat arviointi kuntoutus diagnostiikka aivotutkimus puheterapia

    Gaudeamus 1.painos
    FIN EISBN:9789523455108