Åbo slott på en timme

    Åbo slott på en timme / Roope Lipasti

    Invigning av Åbo slotts mysterier Åbo slott är en konkret påminnelse om hur gammal staden Åbo är – både för oss och för kommande generationer. I över 700 år har åboborna och resenärer som kommit till staden fått beundra Åbo slott som reser sig mot himlen. Skikt från olika tidsepoker på slottet lever sida vid sida i den unika arkitekturen och skapar ett vackert tvärsnitt över de gångna århundradena. Den lugna och tysta atmosfären på innergården till huvudborgen och i de medeltida rummen förenas på ett naturligt sätt med glansen hos salarna från renässansen. Stilrummen i slottet, som inretts med antika möbler och Erik Bryggmans moderna arkitektur från återuppbyggnadsarbetena under efterkrigstiden, talar sitt eget språk om de forna tidsepokerna.

    Åbo slott slott historia museer Åbo

    Lingsoft Oy 1.painos
    SWE EISBN:9789525827941